Настоявайте да изглеждате безупречно! 
НАСТОЯВАЙТЕ ДА ИЗГЛЕЖДАТЕ БЕЗУПРЕЧНО !
ЗАЩОТО КЛАСАТА Е ПРЕИМУЩЕСТВО !