Конфиденциалност


Онлайн декларация за конфиденциалност
На фирма "АП ФИНАНСИ" ЕООД и техния сайт УЛТРА-ФЕШЪН-ШОП:


"АП ФИНАНСИ" ЕООД поема отговорността за опазване неприкосновеността на личните данни в случаите, в които потребителите предоставят лична информация в сайта или използват нашите онлайн услуги.
"АП ФИНАНСИ" ЕООД си запазва правото да разширява и променя функционалности, условия и продукти на този уеб сайт, в резултат на което е препоръчително регулярно да преглеждате тази декларация за направени изменения.
С достъпа си до този сайт и информацията в него, Вие приемате, че сте запознати и приемате условията по-долу.

Когато попълвате електронни формуляри или използвате нашите онлайн услуги ние събираме вашата лична информация, която вие доброволно предоставяте, като вашето име, адрес, телефон или e-mail адрес.

Личните данни се обработват и ползват от нашият онлайн магазин Ултра Фешън Шоп при стриктно спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и другите приложими разпоредби.
Вие не сте длъжни да предоставяте лична информация, но в такъв случай ние няма да можем да ви осигурим съответните услуги.


"АП ФИНАНСИ" ЕООД  не споделя, продава или отдава под наем вашите лични данни на трети лица. В случай на необходимост, е възможно да разкрием предоставената от Вас информация на трети лица – доставчици, с които банката е в договорни отношения.

"АП ФИНАНСИ" ЕООД може да предостави лична информация, ако това е предвидено в закона или ако е необходимо да предпази и защити правата, собствеността и личната сигурност на фирмата и нейния сайт, потребителите на сайта и администраторския екип.


Сигурност


За фирма  "АП ФИНАНСИ" ЕООД сигурността и защитата на клиентските данни е от голямо значение. Ние полагаме грижи за опазването конфиденциалността на вашите данни. В тази връзка, използваме SSL криптографски протокол за кодиране и предпазване на вашите лични данни, и финансова информация, която обменяте с нас. Като предпазна мярка от злонамерени лица ви препоръчваме да периодично да сменяте вашата парола, да актуализирате използваните от вас операционна система и антивирусен софтуер.

Не запаметявайте вашето потребителско име и парола в уеб-браузъра си,освен ако компютъра Ви не е само и единствено за ваше лично ползване.

 
"АП ФИНАНСИ" ЕООД ви съветва да използвате Firewall и антивирусен софтуер. Firewall е софтуерна и/или хардуерна система за предотвратяване на неоторизиран достъп до вашия компютър или частна мрежа. Антивирусният софтуер е предназначен за предпазване от компютърни вируси и отстраняване им. Обновявайте ежедневно вашия антивирусен софтуер.

Използвайте сигурни пароли:

Препоръчително е да използвате пароли, състоящи се от осем и повече символа, представляващи комбинация от големи и малки букви, цифри и знаци. Ако имате съмнения, че някой е узнал вашето потребителско име и/или парола, незабавно ги сменете. Не разкривайте на никого вашето потребителско име и парола.
При приключване на вашите покупки и транзакции през сайта, винаги използвайте бутона „Изход”.
 

Отговорност


Сайтът Ултра-Фешън-Шоп не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от/или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви или използването на този сайт. Сайтът не носи отговорност за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта.
При интерес от ваша страна към някои от предоставените от Ултра-Фепън-Шоп продукти или услуги,моля да се свържете с нас за повече информация.
"АП ФИНАНСИ" Е00Д не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до този сайт.
Нашият сайт може да съдържа хипервръзки към други сайтове. УЛТРА-ФЕШЪН-ШОП не гарантира за съдържанието и точността на тези сайтове и ви препоръчва да прочетете тяхната политика за защита на личните данни.

Ако имате въпроси, свързани с нашата декларация за конфиденциалност може да се свържите с нас на посочените в сайта линкове за връзка с нас.